digital

Onderzoek: ‘Forumfusie theoretisch mogelijk’

Wellicht merk je het aan je eigen surfgedrag op het internet, allemaal doen we steeds meer met de mobiele telefoon of tablet. Op onze forums zien we ook dat het forumbezoek zich aan het verschuiven is van computers en laptops naar meer mobielere apparaten. Handig natuurlijk, zo kan je even snel wat opzoeken of op het forum plaatsen.

Ondersteuning voor forum apps van derden partijen
Als proef zijn we op 3 juli 2011 gestart met het ondersteunen van forum apps van derde partijen op het Reptielenforum, waarna het Slangenforum op 8 januari 2012 volgde. Op deze manier was het voor ons makkelijker om het veranderende gebruik van de forums te volgen en monitoren. Uit de recente gegevens kunnen we opmaken dat gebruik van apps blijft toenemen, waarbij leden die een app geïnstalleerd hebben steeds vaker en langer actief zijn op het forum via de app, en steeds minder vaak via een browser. Een app heeft vele voordelen ten opzichte van een browser. Zo kan je gemakkelijk een foto die je met je telefoon gemaakt hebt zo op het forum plaatsen. Ook kan je notificaties ontvangen zodra een bericht van je wordt geciteerd, of wanneer je een privébericht hebt ontvangen. En, je hebt het forum en alle informatie handig dicht bij je in je broekzak.
Momenteel zijn er met apps al een kleine 4000 berichten geplaatst op het Slangenforum, en 4500 op het Reptielenforum. Er is geen noemenswaardig verschil in aantal bezoekers via iOS of Android apparaten. Wel opvallend is dat er op het Slangenforum veel meer berichten worden geplaatst via iOS apparaten, terwijl dit op het Reptielenforum juist andersom is. Er zijn momenteel meer dan 300 leden die de forums één of meerdere malen bezocht hebben met een app.

Ontwikkeling van eigen apps
Momenteel nadert het gebruik van apps van derden een grens, waarbij wij ons moeten oriënteren op de mogelijkheid van het uitgeven van eigen apps. Naast voorgenoemde voordelen en het toenemende gebruik, zouden wij ook onze advertentiemogelijkheden voor sponsoren hier naar toe kunnen uitbreiden, middels het vertonen van advertenties in de app. Helaas is het ontwikkelen en uitgeven van apps prijzig. Als we dit nu zouden willen uitrollen, zou dat tot een verdrievoudiging van onze kosten leiden. Dat is voorlopig niet haalbaar, toch zal een eigen app steeds noodzakelijker worden. De nieuwe generatie groeit op met apps in plaats van websites.

Apps voor twee forums zijn niet haalbaar, maar wel voor één forum. Na het simuleren van verschillende scenario’s is het duidelijk dat het kiezen voor het Reptielenforum of Slangenforum ongewenst is. Tijd om een oud idee af te stoffen, welke destijds de eindstreep niet haalde vanwege onvoldoende draagvlak: het ongedaan maken van de in 2007 van het Slangenforum afgesplitste Reptielenforum. Laatstgenoemde werd vanuit het Slangenforum in het leven geroepen nadat zij het niet langer konden aanzien dat alweer het zoveelste algemene Reptielenforum ermee was gestopt. Iedere keer is een heleboel kennis, informatie en ervaringen verloren gegaan. Dat mocht nooit meer gebeuren!

Theoretische haalbaarheid van een forumfusie
Stichting Slangenforum heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een fusie tussen twee forums, waarbij alle leden, berichten en zoveel mogelijk andere elementen worden samengevoegd tot één forum. Hieruit is gebleken dat er nog nooit in de geschiedenis een forumfusie heeft plaatsgevonden tussen twee grote forums. Er zijn enkele gevallen van kleine forums bekend, met een tiental leden en een paar honderd berichten. Het Slangenforum valt in de grootste categorie: “Big boards”. Een forum met meer dan een half miljoen berichten. Het Reptielenforum is aardig op weg in de op één na hoogste categorie. Een forumfusie is een bijzonder complexe gebeurtenis. Gebleken is echter dat het niet onmogelijk is. Voor onze forums zal hiervoor speciale software geschreven moeten worden waarmee duizenden processen geautomatiseerd kunnen verlopen. Voordat ik hier dieper op in ga, zal ik je laten zien hoe de fusie er in de praktijk mogelijk uit zou kunnen zien:

– Het bronforum, het Reptielenforum, zal samengaan met het doelforum, het Slangenforum.
– Het Slangenforum zal verder gaan als algemeen Reptielenforum met een nieuwe uitgebreidere indeling voor hagedissen en slangen.

Wat maakt de fusie zo complex?
Alle gegevens op een forum, zoals leden, berichtinhoud, poll-uitslagen enzovoorts staan opgeslagen in de database. Al deze gegevens krijgen identificerende kenmerken mee (ID), en zijn met elkaar verbonden. Zo bevat een forumbericht bijvoorbeeld de ID van de auteur van het bericht. Dit ID is weer gelinkt met account gegevens, welke op hun beurt weer in verbinding staat met andere elementen op de website. Het is als het ware een grote bijenkorf, waarbij de cellen in de honingraat als een web op de één of andere wijze allemaal met elkaar verbonden zijn.

Als twee forumdatabases worden samengevoegd, krijg je heel veel dubbele ID’s, daar zij vaak bestaan uit opvolgende getallen. Het nieuw ontstane forum kan zo onmogelijk functioneren, als er gegevens moeten worden opgehaald zullen er meerdere resultaten naar de website verzonden worden, welke hier niets mee kan. Het is simpelweg een puinhoop van gegevens. Om dit te voorkomen dienen alle duizenden verschillende soorten gegevens een bewerking te ondergaan alvorens ze aan de database van het doelforum worden toegevoegd. Zo zullen er nieuwe ID’s moeten worden toegekend aan alle gegevens. Speciaal hiervoor zal software ontwikkeld moeten worden waarmee dit proces semi automatisch kan verlopen. Na het voltooien van de fusie zal met andere software de puntjes op de i worden gezet, waaronder bij het weghalen van fouten uit de structuur en voor het samenvoegen van ledenaccounts van leden die lid zijn op beide fora.

Draaiboek
De praktische haalbaarheid en mogelijke problemen zullen worden getoetst en verholpen in het proces waarbij het draaiboek voor de feitelijke fusie wordt samengesteld. Er moet een stappenplan komen en een checklist. Er moet software geschreven en getest worden. Laatstgenoemde zal in vier fases plaatsvinden:

1. Fusie van twee testforums op een offline testserver.
2. Fusie van twee testforums op een online testserver.
3. Fusie van een kopie van het Slangenforum en Reptielenforum op een offline testserver.
4. Fusie van een kopie van het Slangenforum en Reptielenforum op een online testserver.

Nadat alle in de praktijk aangetroffen problemen verholpen zijn, of voor lief worden aangenomen vanwege de complexiteit, zal de fusie worden toegepast op de live forums en zal deze daadwerkelijk plaatsvinden aan de hand van het draaiboek. Als echter gebleken is dat de fusie in de praktijk (nog) niet haalbaar is, zal de fusie mogelijk uitgesteld worden.

Gevolgen voor leden
Hoewel wij ons ervoor zullen inspannen om zoveel mogelijk gegevens over te zetten, kan in dit stadium hier geen garantie op worden gegeven. Indien tijdens het samenstellen van het draaiboek blijkt dat bepaalde gegevens niet mee overgaan of kunnen, dan zullen we dit tijdig naar de leden toe communiceren. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat wachtwoorden van Reptielenforumleden straks allemaal opnieuw moeten worden ingesteld. Beide forums hebben een unieke dubbele sleutel voor de beveiliging van wachtwoorden, waardoor het zeer waarschijnlijk is dat de wachtwoorden van voormalig Reptielenforumleden hiermee niet ‘geopend’ kunnen worden door de software.

Tijdens de samenstelling van het draaiboek gaan we ook kijken hoe we omgaan met gebruikersnamen die op beide forums in gebruik zijn, maar niet van dezelfde persoon blijken. In eerste instantie zullen dubbele namen, of mogelijk alle Reptielenforumnamen, een toevoeging krijgen waardoor dubbele namen voorkomen worden. Het zal nog wat werk vergen om dit naderhand glad te strijken, waarbij richtlijnen voor dubbele gebruikersnamen moeten gaan bepalen wie er uiteindelijk het eerste ‘recht’ heeft op een naam. Dit zal zo eerlijk mogelijk gebeuren, maar het is niet uitgesloten dat enkele leden teleurgesteld moeten worden en een andere gebruikersnaam moeten bedenken.